Niniejszy dokument określa zasady:

 

 1. przetwarzania danych na temat osób odwiedzających stronę internetową http://mitsubishi.auto-complex.pl/ (zwanej dalej jako „Strona WWW”) - Cookies;
 2. ochrony danych osobowych i prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą (zwaną dalej jako „Ty”) – Dane osobowe.

 

I. Cookies

 

Kto jest Operatorem Strony WWW?

 

Operatorem Strony WWW jest MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10 (zwaną dalej jako „My”).

 

Strona WWW realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Tobie i Twoim zachowaniu w następujący sposób:

 

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
 3. poprzez gromadzenie logów strony WWW.

 

 

Co to są cookies?

 

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną WWW. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

 

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

 

Na Stronie WWW wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:

 

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję na Stronie WWW (np. konfiguracja pojazdu) lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Strony WWW.

Cookies funkcyjne

Umożliwiają dostosowanie zawartości Strony WWW do Twoich preferencji oraz pomagają w optymalizacji Strony WWW (np. lepsze dopasowanie wyświetlanej Strony WWW w zależności od Twojego urządzenia lub dokonanych wyborów).

Cookies do badań oglądalności

Umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Strona WWW jest przeglądana co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

Google Analytics

 

Narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać Stronę WWW pod kątem potrzeb osób odwiedzających. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na Stronie WWW bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy byłeś/aś już kiedyś na Stronie WWW czy np. z jakiej witryny nastąpiło przekierowanie na Stronę WWW. Zasady funkcjonowania Google Analytics opisane są szczegółowo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Cookies social plug-ins

Na Stronie WWW możesz korzystać z portali społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Przejście na stronę social media powoduje, że przekazywane są dane. Informacje te są później wykorzystywane w przypadku prowadzonej przez Nas kampanii w danym serwisie social media lub możesz wypełnić dane w formularzach na podstawie danych zapisanych w social media (o ile oczywiście wybierzesz taką formę).

 

 

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

 

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce) lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki).

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania się Strony WWW. Niektóre funkcjonalności, które zależą od zapamiętania ustawień zapisywanych w cookies (np. konfigurator pojazdu) nie będą dostępne.

 

 

Jakie gromadzimy logi Strony WWW?

 

Informacje o niektórych Twoich aktywnościach na stronie WWW podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

Logowaniu podlegają następujące dane:

 

 1. czas nadejścia Twojego zapytania;
 2. informacje o Twoim adresie IP;
 3. informacje o Twojej przeglądarce;
 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony WWW nastąpiło przez odnośnik;
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 6. nazwę Twojej stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 7. czas wysłania odpowiedzi na przesłane Twoje zapytanie.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WWW. Wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania stroną internetową.

 

 

Czy udostępniamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym?

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Mamy obowiązek udzielania informacji zebranych przez Strony WWW upoważnionym organom na podstawie wymagań prawnych.

 

 

II. Dane osobowe

 

Przetwarzanie przez Nas dane osobowych są zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne i proporcjonalne dla realizacji:

 

 1. promocji i sprzedaży aut marki Mitsubishi;
 2. obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej aut marki Mitsubishi;
 3. badania satysfakcji i jakości Klienta autoryzowanych dealerów salonów i punktów serwisowych Mitsubishi;
 4. zarządzania, w tym monitorowania zasobów MMC Car Poland tj. personelem, sprzętem i systemami informatycznymi, siedzibami, sieciami teleinformatycznymi, oprogramowaniem i informacjami.

 

 

Kto jest Administratorem danych?

 

Administratorem danych wskazanych powyżej działań w pkt a)-d) jest MMC Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10.

 

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie realizacji ww. działań w pkt a)-d), w szczególności:

 

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania,
 2. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych dla osób, które wyraziły wolę na ich otrzymywanie.

 

 

Czy Twoje dane osobowe przekazywane są do państw trzecich?

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wyjątek stanowią dane osobowe pracowników MMC Car Poland, które zostały powierzone do przetwarzania przez Mitsubishi Corporation oraz do firm z grupy Mitsubishi oraz Korn Ferry Hay Group w Tokio w celu umożliwienia realizacji globalnych projektów, badania satysfakcji pracowników oraz badania wynagrodzeń.

 

 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

 

Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzania przez okres realizacji ww. działań w pkt a)-d), ewentualnych roszczeń i reklamacji oraz czas archiwizowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

 

 

Jakie przysługują Tobie prawa dot. danych osobowych?

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub przeniesienia danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

W jaki sposób możesz cofnąć zgodę?

 

W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: inspektor_danych@mitsubishi-motors.pl.

Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać informacji handlowych zgodnie z zakresem cofniętej zgody. Mamy jednak prawo pozostawić informację kiedy wyraziłeś/aś zgodę oraz kiedy została ona cofnięta na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń (przewidywany czas przetwarzania).

Możemy Ciebie zapytać o powód cofnięcia zgody (będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi co pomoże Nam ulepszać naszą komunikację).

 

 

Czy Twoje dane mogą zostać powierzone?

 

Możemy powierzyć do przetwarzania dane osobowe wyłącznie podmiotom, z którymi mamy podpisane stosowne umowy powierzenia i wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do obsługi systemu teleinformatycznego lub przesyłania informacji handlowych w przypadku osób, które wyraziły zgody na ich otrzymywanie.

 

 

Czy Twoje dane mogą zostać udostępnione?

 

Możemy udostępniać dane osobowe upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności przez ten organ lub podmioty. Nie może to jednak stanowić naruszenia prywatności lub ochrony danych. Twoje dane traktowane są jako poufne.

 

 

Z kim możesz się kontaktować w kwestii danych osobowych?

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: inspektor_danych@mitsubishi-motors.pl

 

 

III. Częstotliwość wysyłanych informacji handlowych

 

Dane nie będące danymi osobowymi, a zawierające dane o sposobie użytkowania Strony WWW są przetwarzane przez cały czas korzystania ze Strony WWW, do czasu usunięcia cookies lub tzw. wyczyszczenia pamięci przeglądarki.

W przypadku jeżeli została wyrażona zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, będą one wysyłane zgodnie z wyrażoną zgodą do czasu cofnięcia zgody. Częstotliwość wysyłania komunikatów może być różna i zależeć od aktualnych ofert, w tym w szczególności najbardziej pasujących do potrzeb/oczekiwań osoby, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.